PLEIDOOI VOOR REDELIJKHEID

Hoogleraar biofysica Marileen Dogterom combineert sinds juni haar werk aan de TU met het presidentschap van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). Tegen de achtergrond van kritiek en bedreigingen aan het adres van de wetenschap, pleit zij in een interview (te lezen via qr-code) voor redelijkheid. Over de geloofwaardigheid van de wetenschap zegt ze: “Er is een grote neiging om, als nieuws je niet aanstaat, twijfel te zaaien over de boodschapper. Dan is er altijd wel aan andere wetenschapper te vinden die iets zegt dat je beter bevalt.”

Lees het hele interview met Marileen Dogterom

Prof.dr.ir. Kees Vuik, hoogleraar numerieke wiskunde en high performance computing bij de faculteit EWI, is in september benoemd tot Leermeester. De prijs wordt jaarlijks door het Universiteitsfonds Delft toegekend aan een hoogleraar die excelleert in onderwijs en onderzoek. Vuik reageert: “Het is binnen Delft en ook binnen Nederland een mooie en belangrijke prijs die aanzien geniet.” Hij geeft vijf tips hoe je goed lesgeeft, zoals: ‘Zie de mens achter de student’ en ‘Blijf vernieuwen’.

Lees de 5 tips van leermeester Kees Vuik

 

Holland­kering

Onder de titel Samen Sterk presenteren TU Delft, HKV lijn in water en RoyalHaskoning DHV een nieuw plan om Zuidwest-Nederland te beschermen tegen de zeespiegelstijging. De conventionele aanpak zou aanzienlijke dijkversterkingen betekenen voor het gebied tussen Biesbosch en Hoek van Holland. Voor een zeespiegelstijging van 50 centimeter zou dat ongeveer 3 miljard euro moeten kosten. Hun alternatief is een tweede stormvloedkering, de Hollandkering, die voor de huidige Maeslantkering bij Hoek van Holland zou moeten verrijzen. Die kering vereist ook drie supergemalen in Oude Maas, Nieuwe Maas en Haringvliet om rivierwater te lozen. Het plan zou onder meer Rotterdam vrijwaren van hogere zeedijken.

AeroDelft

Vliegen zat er nog niet in, en waterstof was ook nog niet in het spel. Toch vond studententeam AeroDelft een test in juli met een aangepast Sling 4-toestel geslaagd. De studenten bouwen het toestel staps­gewijs om zodat elektrische voorstuwing met een brandstofcel en vloeibare waterstof mogelijk is. Ze zeggen zich ervan bewust te zijn dat het opwarmen van het gas en de koeling van de brandstofcel ­ingewikkeldetechnische problemen met zich meebrengen.

Lees meer over AeroDelft

Buienradar voor de campus

RainGuRu is de enige weer-app met een speciale knop voor de campus. Klik op de vlam van Prometheus en je ziet de neerslagvoorspelling voor de Delftse campus voor de komende anderhalf uur. Vijf bachelorstudenten computer science ontwikkelden de webapplicatie. Kunstmatige intelligentie verbetert de voorspelling van zware zomerse buien die Buienradar niet ziet aankomen. Het project kwam tot stand met steun van het TU Delft Safety & Security Instituut.

Meer over de buienradar

Nood­opvang asiel­zoekers

Op een terrein op het zuidelijke deel van de campus is een tijdelijke noodopvang gebouwd voor asielzoekers. De eerste bewoners namen er op 3 september hun intrek. Ze blijven in elk geval in Delft tot hun asielvraag in behandeling wordt genomen. Daarna verhuizen ze naar een regulier asielzoekerscentrum elders in Nederland. De noodopvang is voor vijf maanden. De locatie en mobiele woonunits worden na afloop niet gebruikt voor studentenhuisvesting.

Lees de 8 vragen over de tijdelijke asielopvang op de campus

QUANTUMTRANSPORT

Emeritus hoogleraar Hans Mooij schreef een boek over de geschiedenis van de Delftse groep Quantum Transport. Deze groep speelde een cruciale rol in het verwerven van de sterke positie die Delft nu heeft als onderzoekscentrum in nanowetenschappen en quantum-informatie-technologie. Mooij werkte bij de TU Delft vanaf 1971 tot zijn emeritaat in 2006.

Hij werd de eerste directeur van het Kavli Instituut voor Nanowetenschappen en ontving in 2020 de Pieter Langerhuizen Oeuvre Prijs. Het boek met de titel QT the story of a research group at the origin of nano and quantum science in Delft 1971-2013 is te downloaden en te bestellen op qutech.nl/hansmooij.

Toekomst

NEDERLANDSE DELTA

Hoe ziet de Nederlandse delta er over honderd jaar uit? Moeten we rivieren en zee vrij spel geven? Mensen vragen anders te wonen? Onderzoekers van verschillende universiteiten en instituten, verenigd in de beweging Redesigning Deltas, maakten vijf vernieuwende ontwerpen voor vijf regio’s in Nederland. In de visies is nagedacht over wonen, -zoetwatervoorraden, energieopwekking, infrastructurele aanpassingen, ecologische en economische gevolgen. Hun aanpak moet aansporen tot een lange termijnplanning.

Bekijk de vijf ontwerpen hier

Groei naar

40 duizend

Studenten

Om te voldoen aan het tekort aan ingenieurs wil de TU Delft fors groeien naar 40 duizend studenten. Hiermee stapt de universiteit af van de strategie om studentenaantallen te beheersen. Het college van bestuur (cvb) volgt een advies van een commissie die zich op verzoek over toekomstscenario’s heeft gebogen. De TU wil de groei niet in Delft realiseren, maar in Den Haag en Rotterdam. Het cvb houdt een consultatierondgang onder betrokkenen.

Lees het hele artikel
Wat zijn andere scenario’s?

STROMINGSTUNNEL

De nieuwe multifase stromingstunnel bij de faculteit 3mE is uniek in Europa, volgens onderzoeker Cornel Thill. Hij is gemaakt van super duplex roestvrijstaal en daardoor geschikt voor zoet en zout water. Verder is de constructie met veel externe ribben en dikke stalen platen buitengewoon stevig om zowel bij onderdruk als bij 2 bar overdruk te kunnen werken en de vervorming daarbij tot hooguit 4 promille te beperken. De constructie neemt drie verdiepingen in beslag. De tunnel is bedoeld voor onderzoek naar cavitatie en luchtsmering.

Lees het hele interview met Van der Meijden

Acht studenten van het Delftse iGEM-team werken aan een detector die het drogeermiddel GHB kan signaleren. iGEM is een jaarlijks wereldwijd evenement waarbij studenten synthetische cellen of onderdelen daaruit ­gebruiken om maatschappelijke problemen op te lossen. “Het werkingsprincipe is aangetoond”, vertelt teamlid Jessica Jekel. “We kunnen de biochemische reactie, het binden aan een GHB-achtig molecuul, vertalen in een elektrisch signaal.” Daar is nu nog een labtafel vol ­apparatuur voor nodig, maar uiteindelijk moet de detector kleiner worden dan een USB-stick.

Lees meer over de drugsdetector

Studentenwoningen

Studentenhuisvester Duwo hoopt volgend studiejaar te beginnen met de bouw van 660 studentenwoningen op het zuidelijke deel van de campus. De woningen zijn bedoeld voor maximaal vijftien jaar. Een deel wordt gebouwd volgens het Sting-concept. Dat is een gemeenschappelijke ruimte gekoppeld aan meerdere studiowoningen. Dat heeft twee voordelen: studenten kunnen toch gezamenlijk wonen terwijl Duwo woningen voor alleenstaanden kan bouwen die onder de huursubsidieregels vallen.

Lees hier het hele artikel

TU VIERT

Verbondenheid

Op 5 september konden eerstejaars, ­professoren in toga, medewerkers en nota­belen weer als vanouds plaatsnemen in de aula voor de feestelijke opening van het academisch jaar. Vice rector magnificus Rob Mudde benadrukte in zijn openingsspeech de lange historie en de stevige fundamenten van de TU Delft. Veel is sindsdien veranderd, maar niet de can do-mentaliteit om problemen aan te pakken en de wereld een betere plek te maken, zei hij. Rode draad van de opening was TU Delft for Life, de levenslange binding die de TU Delft met zijn studenten en alumni nastreeft.

Lees meer over de opening

 

Oceaanroeien

TU-alumni en oud-Lagaaiers Ingeborg Dijkstra en Guus Koppes gaan in december de Atlantische Oceaan over in een roeiboot. De bijna 5000 kilometer lange tocht voert van het Canarische eiland La Gomera naar Antigua in de Caraïben. Team NEDurance, dat nog twee andere leden telt, zamelt geld in voor The Ocean Cleanup, een non-profitorganisatie die technologieën ontwikkelt en opschaalt om de wereldzeeën van plastic te ontdoen.

Lees hier meer over de race

Delftse reactor weer actief

Het Reactor Instituut Delft is weer open, nadat het afgelopen jaren grondig is opgeknapt. Aan de buitenkant is de beplating vervangen. Tegen de koepel is glimmende nieuwbouw verrezen, waar helium zeer koud wordt gemaakt voor het koelproces van het waterstof in de koude neutronenbron. Ook is de besturings- en bewakingsapparatuur op het niveau van de laatste standaarden gebracht. Wat nog ontbreekt is de koude neutronenbron zelf de hightech extensie waaraan al meer dan tien jaar wordt gewerkt. Gekoelde neutronen hebben meer interactie met een onderzoeksobject dan niet-gekoelde neutronen. De kwaliteit en snelheid van de metingen met koude neutronen zijn daardoor tot wel honderd keer beter, is de verwachting. Maar de bouw blijkt een ingewikkelde klus. De gunstigste prognose voor de afronding van het miljoenenproject onder de naam Oyster is december 2022.

Masterstudent Linde Varossieau met
haar ontwerp.

 

Dertig bouwkundestudenten maakten een maquette met hun visie op een denkbeeldig museum voor Jacques van Marken, de grondlegger van Calvé, Gist-Brocades en DSM. TU-alumnus Jan van der Mast, die een biografie schreef over Van Marken, is pleit-bezorger voor een Museum Van Marken. Dat zou op een lege plek aan het einde van de Phoenixstraat kunnen komen. Bouwkundedocent Geert Coumans nam dit idee als uitgangspunt voor zijn ontwerpstudio – een opdracht waar masterstudenten bouwkunde een half jaar aan werken met onder meer een gedetailleerde maquette als resultaat.

Bekijk de drie beste ideeën

Vici’s

VOOR TWEE DELFTSE ONDERZOEKERS

De Delftse prof.dr. Gary Steele (TNW) en prof.dr.ir. Mark Veraar (EWI) hebben een Vici-beurs gekregen. Met de beurs van wetenschapsfinancier NWO kunnen de wetenschappers vijf jaar lang onderzoek doen. Volgens Steele is het combineren van quantummechanica en zwaartekracht een fundamentele uitdaging in de natuurkunde, die vooralsnog niet in experimenten te vatten is. Met zijn beurs wil hij ‘een experimentele test ontwikkelen van quantummechanica onder invloed van de algemene relativiteitstheorie’, aldus de toelichting van NWO. Veraar zal kijken naar de ‘wiskundige fundamenten voor vergelijkingen met ruis’. Voor het wiskundig modelleren van toepassingen als klimaat- en hersenmodellen worden differentiaal-vergelijkingen met ruis gebruikt. Volgens Veraar zijn deze op dit moment ‘analytisch onbegrepen en daardoor niet efficiënt op te lossen’. Hier wil hij verandering in brengen.

VERVUILD DRINKWATER FILTEREN

Drinkwaterprofessor Doris van Halem (CiTG) en Ghanese promovenda Lydia Senanu werken samen aan de ver-betering van keramische waterfilters om zware metalen uit (drink)water te verwijderen. Ghanese rivieren zijn vervuild met zware metalen als gevolg van illegale mijnbouw. De filters zijn een lokaal product, gemaakt van plaatselijke materialen: klei met as van verbrand biologisch afval zoals schillen en vezels. De filters zien eruit als een ruime halfronde kom van gebakken klei.  Tussen de binnen- en buitenwand van klei zit een koolstofrijke laag van gestampte as die metalen en bacteriën bindt. In welke mate dat gebeurt en waar dat van afhangt, is onderzoek dat in Delft plaatsvindt.

Steun voor Oekraïners

Het kabinet heeft nog eens 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor noodsteun aan studenten die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. 2,3 miljoen euro wordt door universiteiten en hoge­scholen verdeeld en de rest door het mbo. De extra noodsteun is bedoeld voor de bijna 800 ­studenten die vóór de oorlog al in Nederland studeerden. De mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten hebben nu niet genoeg middelen om hen te helpen.

Kort na het uitbreken van de oorlog had minister Dijkgraaf de universiteiten en hogescholen opgeroepen om de huidige groep Oekraïense en (Wit-)Russische studenten op te vangen en te ondersteunen bij acute geld­problemen. Hij stelde toen 1 miljoen euro ter beschikking, maar dat bleek niet voldoende.

Beurzen voor beginners

Zestien beginnende jonge Delftse onderzoekers hebben van NWO een Veni-beurs gekregen van maximaal 280 duizend euro. Vijf Veni’s hebben betrekking op quantumtechnologie. De toekenning van de onderzoeksbeurzen liep dit jaar anders: eerst door corona en vervolgens door een hack bij NWO. De onderzoeksfinancier besloot de aanvragen te splitsen per wetenschapsdomein. In december werden de eerste zeven Delftse winnaars bekendgemaakt en in april de resterende negen. De winnaars zijn: Bieke Cattoor (Bouwkunde), Janna van Grunsven (TBM); Kim Lompe, Stefano Muraro (beide CiTG); Tomas Sinnige (L&R); Yasemin Vardar (3mE); Jochen Cremer, Sijun Du, Koen Bastiaans, Carolina Urzúa-Torres en Kristin Kirchner (allen EWI); Robin de Kruijff, Eliska Greplova, Kaveh Lahabi en Y. Wang (allen TNW); Maximilian Russ (TNW/QuTech). 

Lees wat de winnaars doen

Innovatie is een moreel concept

“We hebben ons in slaap laten sussen”, zegt filosoof Jeroen van den Hoven die de Europese Commissie adviseert over ethiek en technologie. In maart is hij herbenoemd in de European Group on Ethics in Science & Technology. De energietransitie en afbouw van fossiele brandstoffen, big tech, robotisering, het zijn hete hangijzers die de democratie en de grondwettelijke verdragen van de EU raken, zegt Van den Hoven. “Innovatie is een moreel concept. Technologie wordt krachtiger en impactvoller en de samenleving verwarrender. Als gevolg daarvan wordt ethiek belangrijker.” Hij hamert erop dat de EU moet nadenken over de veerkracht van complexe systemen. “Hoe zorg je ervoor dat instituties overeind blijven bij een komeetinslag, een pandemie, of bij cyberaanvallen. Daarvoor moet je op een hoger abstractieniveau gaan nadenken.”

Lees het hele interview met Jeroen van den Hoven

Kijk omhoog!

De James Webb ruimtetelescoop heeft een ­instrument aan boord dat bestaat uit een camera en een spectroscoop. De meeste onderzoekers zijn geïnteresseerd in de spectrometer omdat die informatie geeft over de chemische samenstelling van een ster of van de atmosfeer van een planeet. TU-alumnus Lenka Husárová wil samen met drie mede-onderzoekers juist de camerabeelden gebruiken om langstrekkende asteroïden op te sporen. “Ze kunnen ons meer vertellen over de oorsprong van ons zonnestelsel”, zegt ze. “En wie weet kunnen ze ons in de toekomst van materialen voorzien die op aarde schaars (geworden) zijn.”

Meer lezen over de James Webb ruimtetelescoop

SLECHTSTE STUDENTENKAMERSTAD

Delft is volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) de slechtste studentenkamerstad van het land. In Delft is er niet alleen een gedeeltelijke stop op ver­­kamering, maar de stad heeft ook de op één na ­duurste omzettingsvergunning, aldus de LSVb. Daarnaast heeft de gemeente geen geld voor een huurteam, en dus geen lokale plek waar studenten die te veel huur betalen terecht kunnen. Studentenhuisvesting speelde een grote rol in de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral de TU moest het ontgelden. Van links tot rechts in de raad zijn de partijen van mening dat de universiteit meer verantwoordelijkheid moet nemen voor studentenhuisvesting.

Delftse professoren gaven in april les aan scholieren uit groep 7 en 8 van Delftse basisscholen. De dag begon voor de deelnemers op het stadhuis, waar ze gehuld in toga werden toegesproken door burgemeester Marja van Bijsterveldt. Daarna gingen ze per tuktuk of op de fiets naar de basisscholen. De leerlingen kregen tijdens de lessen meer te horen over onderwerpen als windenergie, nanodeeltjes en sleutelgatoperaties. Hoogleraar verkeersveiligheid Fred Wegman (CiTG) vertelde op de Gabriëlschool over zijn vakgebied. Duurzaamheidsprofessor Andy van den Dobbelsteen liet de kinderen antwoorden zoeken op de vraag wat zij op school kunnen doen om energie te besparen.

Bekijk de fotoreportage

Mr. Dreamhall vertrekt

Frans van der Meijden heeft in maart afscheid genomen als beheerder van de Dreamhall en van de TU Delft. Hij wordt opgevolgd door Philippe van der Pal. Toen Van der Meijden in 2014 de beheerders­functie van de Dreamhall overnam van Wim Thijs, werkten er twaalf Dreamteams in de Stevinhal achter de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Intussen is het aantal Dreamteams teruggelopen naar vijf. Dat is deels een gevolg van corona en van andere eisen die de TU Delft aan de studententeams stelt. Momenteel werken de teams Hydromotion, Hyperloop, Ecorunner en Project March en Epoch in de hal.

Lees het hele interview met Van der Meijden

15,8

Studentenpartij Stip heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Delft de meeste stemmen behaald, namelijk 15,8 procent van de stemmen. Het aantal zetels blijft daarmee gelijk, dat zijn er zes. D66 en GroenLinks scoorden beide ook zes zetels. De opkomst was lager dan vier jaar geleden, net zoals in heel Nederland. Slechts 51,6 procent van de kies­gerechtigden kwam opdagen. In de meeste andere studentensteden behouden studenten­partijen ook hun zetels of boeken winst.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Send

Sign up

Sign up