‘Alleen als we samen optrekken kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden’

Delft Matters. Een titel die weinig uitleg behoeft. Delftse zaken doen ertoe. Dat is ook onze missie: niet alleen goed zijn in wat we doen, maar wat we doen moet goed zijn voor de samenleving. Zo creëren we impact. Niet alleen – samen. Het zijn kernwoorden in het volbrengen van die missie. Immers, alleen als we samen optrekken, kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden. Delft Matters is daarmee de opvolger van wat u kent als Delft Integraal, maar is ook meer dan dat. We richten ons als vanouds tot u, onze alumni, en tot onze bredere TU Delft-gemeenschap. Waar ontmoeten we elkaar, vullen we elkaar aan, werken we samen en motiveren we elkaar? Want juist op die snijvlakken gebeurt het. Een ontmoeting op papier, in zekere zin, waarmee we niet alleen willen informeren, maar vooral ook inspireren en activeren. Een nieuwe naam en een nieuwe verschijningsvorm: groter en uitgebreider, net als die gemeenschap. Tegelijkertijd verschijnt Delft Matters twee keer per jaar. Want waar de wereld in korte tijd kan veranderen, zoals we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, zijn het de uitdagingen op lange termijn waar wij ons op richten. Die zijn onverminderd urgent. Sterker nog, door de recente crises kwamen ze scherper in beeld. En de oplossingen vragen om langetermijnvisie. Klimaat is bij uitstek zo’n verhaal van de lange adem. Wat als we de Europese doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 dreigen te missen en we de klimaatverandering niet kunnen stoppen?

We moeten nu al onderzoek doen naar technieken om de aarde af te koelen (climate engineering) mochten we die in de toekomst nodig hebben, stelt Herman Russchenberg. De voorzitter en wetenschappelijk directeur van ons Climate Action-programma ging erover in gesprek met eurocommissaris Frans Timmermans.

Ook de zeespiegelstijging zou wel eens erger kunnen worden dan we verwachten. Hoe kijken experts uit onderzoek, overheid en bedrijfsleven tegen zo’n onderwerp aan? Klopt het dat scherpe geesten hetzelfde denken, of ligt ook hier de toegevoegde waarde op dat snijvlak van ideeën en invalshoeken? “Juist gezámenlijk kunnen we oplossingen ontwerpen met kwaliteiten die mensen belangrijk vinden”, stelt onderzoeker Fransje Hooimeijer in een gesprek met ondernemer Rutger de Graaf en publicist Ties Rijcken. Dat raakt precies de essentie van Delft Matters. Deze en meer ontmoetingen en verhalen staan in de eerste editie. Ik hoop dat u hem met plezier leest en er inspiratie uit opdoet. We horen graag wat u ervan vindt. Want ook dat doet ertoe.

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen
Rector Magnificus TU Delft

Stempel TU Delft FOR LIFE

Titel Delft Matters voorwoord

‘Alleen als we samen optrekken kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden’

Delft Matters. Een titel die weinig uitleg behoeft. Delftse zaken doen ertoe. Dat is ook onze missie: niet alleen goed zijn in wat we doen, maar wat we doen moet goed zijn voor de samenleving. Zo creëren we impact. Niet alleen – samen. Het zijn kernwoorden in het volbrengen van die missie. Immers, alleen als we samen optrekken, kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden. Delft Matters is daarmee de opvolger van wat u kent als Delft Integraal, maar is ook meer dan dat. We richten ons als vanouds tot u, onze alumni, en tot onze bredere TU Delft-gemeenschap. Waar ontmoeten we elkaar, vullen we elkaar aan, werken we samen en motiveren we elkaar? Want juist op die snijvlakken gebeurt het. Een ontmoeting op papier, in zekere zin, waarmee we niet alleen willen informeren, maar vooral ook inspireren en activeren. Een nieuwe naam en een nieuwe verschijningsvorm: groter en uitgebreider, net als die gemeenschap. Tegelijkertijd verschijnt Delft Matters twee keer per jaar. Want waar de wereld in korte tijd kan veranderen, zoals we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, zijn het de uitdagingen op lange termijn waar wij ons op richten. Die zijn onverminderd urgent. Sterker nog, door de recente crises kwamen ze scherper in beeld. En de oplossingen vragen om langetermijnvisie. Klimaat is bij uitstek zo’n verhaal van de lange adem. Wat als we de Europese doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 dreigen te missen en we de klimaatverandering niet kunnen stoppen?

We moeten nu al onderzoek doen naar technieken om de aarde af te koelen (climate
engineering) mochten we die in de toekomst nodig hebben, stelt Herman Russchenberg. De voorzitter en wetenschappelijk directeur van ons Climate Action-programma ging erover in gesprek met eurocommissaris Frans Timmermans.

Ook de zeespiegelstijging zou wel eens erger kunnen worden dan we verwachten. Hoe kijken experts uit onderzoek, overheid en bedrijfsleven tegen zo’n onderwerp aan? Klopt het dat scherpe geesten hetzelfde denken, of ligt ook hier de toegevoegde waarde op dat snijvlak van ideeën en invalshoeken? “Juist gezámenlijk kunnen we oplossingen ontwerpen met kwaliteiten die mensen belangrijk vinden”, stelt onderzoeker Fransje Hooimeijer in een gesprek met ondernemer Rutger de Graaf en publicist Ties Rijcken. Dat raakt precies de essentie van Delft Matters. Deze en meer ontmoetingen en verhalen staan in de eerste editie. Ik hoop dat u hem met plezier leest en er inspiratie uit opdoet. We horen graag wat u ervan vindt. Want ook dat doet ertoe.

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen
Rector Magnificus TU Delft

Stempel TU Delft FOR LIFE

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Send

Sign up

Sign up